Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Københavns Højskoleforening Onsdag d. 17. april 2024 kl 19.30 på Damstien 25, 2720 Vanløse   Dagsorden: 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2) Bestyrelsens beretning 3) Regnskab for 2023 (Årsregnskab for 2023 er vedlagt) 4) Budget for 2024 (budget 2024 er vedlagt) og

Start

17. april 2024 - 19:30

End

17. april 2024 - 21:30

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Københavns Højskoleforening

Onsdag d. 17. april 2024 kl 19.30 på Damstien 25, 2720 Vanløse

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskab for 2023 (Årsregnskab for 2023 er vedlagt)

4) Budget for 2024 (budget 2024 er vedlagt) og fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5) Indkomne forslag fra medlemmer

6) Fremtidigt arbejde

7) Valg af formand:

– Annette Sørensen genopstiller

8) Valg af bestyrelse (max 6 pladser)

– Genopstiller: Else Marie Buck, Bent Belvedere Christensen, Gunni Busch, Kirsten Sasady

– Genopstiller ikke: Marie Holm Nielsen

9) Valg af suppleanter (max 2 pladser)

Annette Bakke Jensen genopstiller

Søren Bols Pedersen genopstiller ikke

10) Valg af revisorer (max 2 pladser)

Per Mortensen, Henrik Bang Petersen genopstiller

11) Valg af revisorsuppleant

Else Marie Nørgård genopstiller

12) Eventuelt

 

 

 

Vanløse d. 2.4 2024

TOP
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com