Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Københavns Højskoleforening behandler medlemmernes og foredragsholderes personoplysninger.

 

Information om behandling af personoplysninger

Københavns Højskoleforening er dataansvarlig for de oplysninger, som foreningen modtager og behandler om foreningens medlemmer og om foredragsholdere og talere, som holder oplæg ved foreningens arrangementer.

Registrerede oplysninger om medlemmerne omfatter medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og oplysninger om betaling af kontingent.

Registrerede oplysninger om foredragsholdere og talere omfatter navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger til brug for udbetaling af honorar. Herudover behandler foreningen oplysninger, som indgår i materiale til brug for annoncering af arrangementerne.

 

Information om behandling af billeder

Københavns Højskoleforening offentliggør situationsbilleder fra foreningens arrangementer på foreningens hjemmeside og side på Facebook. Portrætbilleder af enkeltpersoner offentliggøres kun efter aftale med personen på billedet. Læs mere om situationsbilleder og portrætbilleder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Grundlag for at behandle personoplysninger

Københavns Højskoleforening behandler oplysninger om medlemmer og foredragsholdere efter at have indhentet samtykke til behandlingen. Grundlaget for behandlingen findes i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

Opbevaring af medlemmers og foredragsholderes oplysninger
Københavns Højskoleforening opbevarer oplysninger om medlemmerne indtil et medlem melder sig ud af foreningen eller to gange undlader at betale foreningens halvårlige kontingent.

Oplysninger om foredragsholdere opbevares indtil arrangementet har været afholdt og foredragsholderen har modtaget honorar. Kontaktoplysninger kan efter aftale opbevares længere med henblik på kontakt om deltagelse i efterfølgende arrangementer. Oplysninger om afholdte arrangementer vil fremgå af foreningens hjemmeside og foreningens side på Facebook, så længe det vurderes, at arrangementet har offentlighedens interesse.

Københavns Højskoleforening videregiver ikke oplysninger om medlemmer og foredragsholdere uden forudgående aftale. Oplysninger om foredragsholdere, som fremgår af foreningens hjemmeside og side på Facebook vil blive videregivet med henblik på foreningens markedsføring af arrangementet til bl.a. Grundtvigs Forum og relevante medier som eksempelvis Vanløsebasen.

 

Medlemmernes og foredragsholderens rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver de registrerede personer en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om foreningens behandling af oplysningerne, ret til indsigt og ret til berigtigelse. Medlemmer og foredragsholdere kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Københavns Højskoleforening behandler om dem. Det betyder, at medlemmer og foredragsholdere har ret til at se de personoplysninger, som Københavns Højskoleforening har om dem, og at de har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor foreningen behandler oplysningerne.

Medlemmer og foredragsholdere har ret til at få rettet forkerte oplysninger om sig selv så hurtigt som muligt, og de har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Læs mere om rettighederne efter persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.  

 

Klagemuligheder

Medlemmer og foredragsholdere kan klage til Datatilsynet over Københavns Højskoleforenings behandling af personoplysninger ved at kontakte Datatilsynet dt@datatilsynet.dk