Københavns Højskoleforening er en medlemsorganisation, der bygger på et fællesskab med udgangspunkt i medlemmernes aktive medvirken, et fællesskab omkring oplysende foredrag og debatter, musik og fællessang, kreativitet, m.m. 

Foreningens historie, værdigrundlaget, den store have og husets faciliteter er en god ramme for et aktivt foreningsliv, og udover det fastsatte program, vil vi afprøve ønsket om en mere åben have for medlemmer. som også kan virke som tiltrækning for nye medlemmer, og styrke fællesskabet. 

Som medlem af foreningen har du således adgang til Haven, hvor du både kan nyde og yde. Du er medlem, når du har betalt kontingent. Foreningen har ikke ansatte, så det er fællesskabet og medlemskabet, der skal drive stedet.

Adgang:  

Du har adgang til at gå ind, når ikke andre medlemmer har lånt haven til private arrangementer. Men her er der ikke tale om, at du kan holde fester eller store frokoster, men at du kan sætte dig i solen, drikke en kop kaffe og nyde en medbragt bolle eller lignende, at slappe af i rolige, grønne omgivelser. Vi skal forsøge løbende at hænge sedler op i udhængsskabet vedr. datoer for udlån.

Tirsdag og torsdag er der som regel medlemmer fra havegruppen til stede. Her er du velkommen til at give en hånd med, eller bare at være til stede og nyde haven.                                                                                                                      Vi bruger at introducere os selv, når vi møder andre i haven, og at vise respekt og give plads for hinanden. 

Af hensyn til andre i haven og til naboerne spilles der ikke høj musik, men I kan altid spille et spil. Der er diverse spil i skabet i garderoben i den store sal. Petanque spilles udenfor den oprindelige bane, som nu ligger hen som et ”vildt” bed, for at se, hvad der dukker op af vilde planter.                  

Nøgler til haven ligger i nøgleboksen på venstre side af porten ved indgangen til Damstien nr. 25.                                 Koden kan du få ved henvendelse til Else Marie på mobil 22 43 42 98 eller til et andet bestyrelsesmedlem. 

Med den lille nøgle kan du lukke op på toiletterne, til den store sal og køkkenet, samt til værkstedskælderen ved indgangen og til skurene bagest i haven, hvor du finder forskellige haveredskaber. Koden i hængelåsen ved et af skurene bagest i haven, er den samme kode som ved indgangen. 

Det er vigtigt, at porten er låst, hvis du er den sidste, der forlader stedet. (Låsen kan godt binde lidt, men giv ikke op.), at nøglen lægges tilbage i nøgleboksen efter brug, og at koden slettes, inden låget til nøgleboksen lukkes.                                               

Vi forventer, at du efterlader stedet i samme stand efter dit besøg, det vil sige, at du rydder op, vasker op m.m. efter dig, efterlader toilettet i samme stand, som du fandt det, og sørger for, at hynder er lagt ind, at parasollerne er slået ned, og bordene tørret af.  Der er rengøringsmidler og -redskaber i køkkenet og ved dametoilettet. 

Skal du bruge en grill, som står i kælderen ved indgangen, er det efter samme princip:  grill og rist gøres rene efterfølgende brug, så de er klar til næste bruger. Du skal selv sørge for grillkul. Der må kun grilles på fliserne, gerne nær nedgangen til toiletterne, og kun når det ikke er for tørt. 

Hvis du tager vand eller øl fra køleskabet i salen, kan du enten lægge penge i kassen ovenover eller betale med Mobile Pay med angivelse af varen. Pris og nummer står på lågen. 

Køkkenet: Har du brug for at koge vand til te eller kaffe gælder samme regler om betaling.  Du skal dog have din egen mad og drikke med. Der er to kaffemaskiner. Brug af den store til to kander, er nøje beskrevet på væggen. Den lille sorte, kender alle nok. Der står kaffe i underskabet. Tag gerne en pose med ind i mellem. Kaffegrums hældes i en spand ved opvaskemaskinen, så vi kan anvende det i haven. Ledninger trækkes ud af stikkontakter og lys slukkes. 

Toiletterne: Du bedes spritte af og bruge papirhåndklæder. 

Brug Haven, nyd den, og pas godt på den.

De bedste hilsner,

Bestyrelsen

Følgende dage er have og hus udlånt til medlemmer og kan derfor ikke benyttes af andre:

Mandag den 7. juni kl. 17 – 22

Søndag den 13. juni kl. 14 – 22

Mandag den 14. juni kl. 10 – 18

Lørdag den 19. juni – hele dagen + fredag eftermiddag + søndag formiddag

Tirsdag den 22. juni Kl. 10 – 17

Fredag den 25. juni KL. 10 – 17

Lørdag den 26. juni – hele dagen + fredag eftermiddag + søndag formiddag